هزینه سرویس و تعمیر اجاق گاز 

صدرا سرویس جهت جلب رضایت مندی مشتریان خود و در راستای مدیریت مردمی مفتخر است هزینه تعمیرات

اجاق گاز را شفاف سازی نماید

هدفهای ما از شفاف سازی هزینه تعمیر اجاق گاز

سرویسکاران و کارشناسان مجموعه صدرا سرویس وقتی در محل مشتری بابت تعمیرات اجاق گاز حضور پیدا

میکردند
 و یا حضورا با مردم درد و دل میکردند  ، از نارضایتی های مردم بابت تعرفه های هزینه های نامعلوم می شنیدند  
 هزینه هایی که سرویسکاران متفرقه به دلخواه بدون تعرفه میگرفتند

این جمله را بارها ، شاید هرکدام از ما شنیده باشیم : در ایران خدمات پس از فروش بی معنا میباشد و  نمایندگی تعمیرات  اجاق گاز مثل اروپا و آمریکا نیست


صدرا سرویس با هدف رضایتمندی مشتری از الگوریتم مشتری مداری که در کشور های جهان اول حاکم میباشد پیروی  میکند تا بهترین مبلغ برای ما ، شما عزیزان باشید

هزینه تعمیر اجاق گاز
در اینجا اول به اجزای اصلی قطعات اجاق گاز میپردازیم و سپس هزینه تعمیرات قطعات اجاق گاز را شفاف سازی می نماییم

اجزای اجاق گاز

ترانس
بوبین : فیش دار ، آنتنی ، معمولی
سیم ترموکوبل : فیش خور ، آنتنی ، مهره ای

سر شعله : ساپاف ( رومیزی ) ، سه تکه ( تکنو گاز , آریستون , لاجرمانیا , لوفرا و غیره ) یک تکه ( اجاق گازهای قدیمی )
ولوم
تنظیم هوا ( پلوپز ، شعله بزرگ ، شعله کوچک و متوسط )
فنجونی ( پلوپز ، کوچک و متوسط )
شیشه اجاق گاز
دستگیره اجاق گاز
صفحه اجاق گاز
لوازم بدنه اجاق گاز ( رویه ، بغلی ، جلوکلیدی )
هزینه تعویض ترانس اجاق گاز
هزینه تعویض ترانس اجاق گاز بر حسب کیفیت و نوع : 150000 ریال الی 750000 ریال
هزینه تعمیر گاز
هزینه تعمیر گاز
هزینه عیب یاب ، رفع عیب و اجرت : 350000 تا 500000ریال 
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه تعویض بوبین اجاق گاز
بوبین اجاق گاز با سه مدل و کیفیت های متنوع در بازار عرضه می شود 
 بوبین فیش خور ، بوبین آنتنی ، بوبین معمولی

هزینه بوبین اجاق گاز : 80000 ریال الی 450000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه تعویض سیم ترموکوبل
سیم ترموکوبل اجاق گاز با سه مدل و کیفیت های متنوع در بازار عرضه می شود 
 سیم ترموکوبل فیش خور ، سیم ترموکوبل آنتنی ، سیم ترموکوبل معمولی

هزینه تعویض سیم ترموکوبل : 80000 ریال الی 210000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه تعویض ترموکوپل اجاق گاز
هزینه تعویض ترموکوبل : 90000 ریال الی 210000 ریال
ترموکوپل اجاق گاز
ترموکوپل اجاق گاز
هزینه تعویض سر شعله اجاق گاز
سرشعله اجاق گاز با سه مدل و کیفیت های متنوع در بازار عرضه می شود
ساپاف ( رومیزی )  سه تکه ( تکنو , لاجرمانیا و لوفرا و آریستون و غیره ) ، یک تکه ( اجاق گازهای قدیمی ) 

سرشعله پلوپز ، سرشعله های بزرگ ، سرشعله های کوچک و متوسط

هزینه تعویض سرشعله : 150000 ریال الی 350000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه تعویض ولوم ، تنظیم هوا ، فنجونی اجاق گاز
هزینه تعویض ولوم : 90000 ریال الی 350000 ریال
هزینه تعویض تنظیم هوا اجاق گاز ( پلوپز ، شعله بزرگ ، شعله کوچک و متوسط ) : 120000 ریال الی 190000 ریال
هزینه تعویض فنجونی اجاق گاز ( پلوپز ، شعله بزرگ ، شعله کوچک و متوسط ) : 120000 ریال الی 490000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه چینی فندک اجاق گاز
هزینه چینی فندک : 100000 ریال الی 400000 ریال
هزینه کلید فندک : 50000 ریال الی 250000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه عیب یابی ، رفع عیب و اجرت : 350000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 150000 ریال الی 250000 ریال
هزینه تعویض شیشه اجاق گاز
شیشه اجاق گاز در سایز های 45 سانتی متر الی 90 سانتیمتر و با کیفیت های مختلف و متنوع در بازار عرضه میشود 

هزینه شیشه اجاق گاز : 950000 ریال الی 1950000 ریال
هزینه تعویض شیشه اجاق گاز : 550000 ریال
هزینه ایاب و ذهاب : 250000 ریال
صفحه ، دستگیره و لوازم بدنه اجاق گاز

جهت تعویض صفحه ، دستگیره و لوازم بدنه اجاق گاز با ما تماس حاصل نمایید .